IL modellen

InnovationsLæringsmodellen er en didaktisk model, du kan bruge direkte i din undervisning. Den medtænker faglighed og læring, hvilket gør den til et brugbart redskab, når du ønsker at arbejde med dine elevers skabende kompetencer.

Alt skal ikke altid være innovativt - altså nyt, nytænkt og med en merværdi for øje. Pointen er, at eleverne oplever udbyttet af, og dermed opnår kompetencer i, at samarbejde, arbejde på kanten af boksen, blive opfindsomme og bruge deres viden til noget!

Det handler ikke om, hvor meget viden, du har - men om hvordan du bruger den!

ILmodellen er tænkt ind i både projektarbejde og i arbejdet med selve fagene. Derfor der der også to måder at bruge modellen. Klik ind forbi Den innovative projektopgave og Innovation i fagene for at se nærmere.

To ting bliver større af at blive delt. Kærlighed og viden!